Ultraljud är ett utmärkt hjälpmedel vid undersökning av inre organ och mjukdelar.

Vid bland annat misstanke om urinsten, livmoderinflammation, prostataproblem, leverskador, njursvikt och vissa tumörer kan en ultraljudsundersökning bli aktuell.

Ultraljud används också ofta vid dräktigheter. Lämpligen ultraljudas din tik eller honkatt runt dygn 28. Även om det kan vara svårt att exakt beräkna antal foster kan vi få en god uppskattning av kullstorleken.

Öppettider

Måndag – Tisdag   8 – 17

Onsdag   8 – 18

Torsdag – Fredag   8 – 17

Tel: 08 – 591 140 40